Email:wuxichangfu@163.comอู๋ซี Changfu รถแทรกเตอร์ผลิต Co., Ltd

อู๋ซี Changfu รถแทรกเตอร์ผลิต Co., Ltd

การพัฒนาตลาดรถแทรกเตอร์

แสดงให้เห็นว่าตลาดรถแทรกเตอร์ในประเทศจีนดำเนินไปอย่างราบรื่นในปีพ. ศ. 2553 และนำเสนอคุณลักษณะใหม่มากมาย มูลค่าส่งออกอุตสาหกรรมรวมและรายได้จากการขายมีมูลค่าถึง 34 พันล้านหยวนและ 813 ล้านหยวนมูลค่า 23 ล้านหยวนตามลำดับ ในขณะเดียวกันมูลค่าการส่งออกยังคงรักษาแรงขับเคลื่อนการเติบโตของความต้องการของตลาดรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศยังคงดำเนินการสูง แต่อัตราการเติบโตชะลอตัวลงความต้องการยังคงขยายตัวไปตามทิศทางแรงม้าขนาดใหญ่ ตลาดรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองหลัก

ในทางตรงกันข้ามความต้องการของตลาดในแต่ละภูมิภาคมีความไม่เท่าเทียมกันการแข่งขันด้านตราสินค้าจะรุนแรงมากขึ้นและความเข้มข้นของตลาดจะดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วและภูมิภาคเช่นยุโรปและอเมริการะดับความอิ่มตัวไม่ถึง นอกจากนี้โครงสร้างและผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ย้อนกลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยของผลิตภัณฑ์รถแทรกเตอร์ในประเทศจีน ต้องปรับปรุงระดับเทคโนโลยี ในขณะที่ปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดจากความผิดปกติของตลาดและการแข่งขันที่ไม่เป็นระเบียบแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์รถแทรกเตอร์ในประเทศจีนต้องดีขึ้น

จากความต้องการของยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกการผลิตทางการเกษตรของประเทศกลไกการพัฒนากลไกทางการเกษตรของจีนอยู่ในขั้นตอนกลางซึ่งมีรายได้จากการทำเกษตรกรรมสูงกว่า 50% ตามความเห็นของสภาแห่งรัฐว่าด้วยการเร่งเครื่องจักรกลทางการเกษตรและการเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปี 2020 รายได้จากการเพาะปลูกพืชผลของจีนมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 65% ในคำอื่น ๆ ในปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศจีนและชาติยุทโธปกรณ์การเกษตรต้องการกลยุทธ์การพัฒนายังมีช่องว่างขนาดใหญ่ เป็นแหล่งพลังงานของเครื่องจักรกลการเกษตรความต้องการของตลาดของรถแทรกเตอร์ยังคงมีขนาดใหญ่มาก


ลิขสิทธิ์ © อู๋ Changfu รถแทรกเตอร์ผลิต Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์
QR Code
[[Html_Custom]]